Политика за поверителност

separator

А. Въведение

Поверителността на посетителите на нашия уебсайт е много важна за нас, а ние сме се ангажирали да я опазим. Тази политика обяснява какво правим с вашата лична информация.

 

Б. Как събираме вашите лични данни

Следните видове лична информация могат да се събират, съхраняват и използват:

 

1. Информация за вашия компютър, включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра и операционна система.

2. Информация за вашите посещения и използване на този уебсайт, включително източника на препратки, продължителност на посещението, прегледи на страници и пътища за навигация в уебсайта.

3. Информация, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт, като например вашия имейл адрес.

4. Информация, която въвеждате, когато попълвате „Форма за поръчка“  нашия уебсайт, като например вашето име, телефонен номер, имейл и адрес.

5. Информация, която се генерира при използване на нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате.

6. Всяка друга лична информация, която ни изпращате.

В. Използване на лична информация

Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще бъде използвана за цели, посочени в тази политика, а именно:

1. Администриране на нашия уебсайт и бизнес

2. Персонализиране на нашия уебсайт за вас

3. Разрешаване на използването на услугите, достъпни на нашия уебсайт

4. Организиране на доставки на стоки, поръчани чрез нашия уебсайт

5. Изпращане на извлечения, фактури и напомняния за плащания.

6. Изпращане на известия по имейл, които специално сте поискали.

7. Изпращане на нашия имейл бюлетин, ако сте се регистрирали за него (можете да се отпишете по всяко време).

9. Изпращане на маркетингови съобщения, свързани с нашия бизнес или бизнеса на трети страни, който според нас може да представлява интерес за вас.

10. Предоставяне на трети страни със статистическа информация за нашите потребители.

11. Справяне с запитвания и оплаквания, направени от вас във връзка с нашия уебсайт.

13. Поддържане на сигурността на нашия уебсайт и предотвратяване на измами.

Вашите настройки за поверителност могат да се използват за ограничаване на публикуването на вашата информация в нашия сайт и може да се коригират с помощта на контрола за поверителност на уебсайта.

Няма да предоставяме без Вашето изразено съгласие вашата лична информация, на която и да е трета страна с цел пряк маркетинг.

 

Г. Разкриване на лична информация

Можем да разкрием вашата лична информация на всеки от нашите служители, агенти, доставчици или подизпълнители за целите, посочени в настоящата политика.

 

Можем да разкрием вашата лична информация:

- дотолкова, доколкото ние сме длъжни да го правим по закон;

- във връзка с текущо или бъдещо съдебно производство;

 

GDPR

Новият Общ регламент относно защитата на данните (GDPR) заменя Директивата за защита на лични 65/46/ЕС данни на ЕС от 1995 г. GDPR е разработен с цел да засили и унифицира правата за защита на личната информация на физическите лица в ЕС, като въвежда единни регулации за бизнеса – вместо наличните в момента 28 различни национални закона.

Регламентът въвежда по-висока защита на данните, повече права и възможности на физическите лица за контрол на техните данни и нови задължения на администраторите на лични данни.

Ние възприемаме сигурността и защитата на личните данни много сериозно и работим, за да осигурим съответствие на продуктите и услугите си с GDPR.

За да осигурим съответствие с GDPR, ще прилагаме технически и организационни мерки за гарантиране на адекватна защита на личните данни, в това число:

- Анализ на нашите системи, продукти и услуги и идентифициране на категориите лични данни, които се обработват, целите, за които се събират и сроковете, в които се съхраняват.

- Оценка на мерките за защита на данните и планиране на промени в процедурите и политиката за поверителност на личните данни.

- Контрол за спазване принципите за обработване на личните данни и спазване на критериите за законосъобразност на обработването, като обръщаме специално внимание на предоставяното на съгласие от потребителите и на другите основания за събиране и обработване на лични данни.

Поръчайте от тук
separator
separator
Изрично се съгласявам Долче Вита да обработва, използва и архивира посочените по-горе лични данни за целите на изпълнение на задълженията, произтичащи от запитването.
© 2021 Долче Вита. Всички права запазени!
Back To Top